Zebranie z rodzicami

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 17.09.2019r.(wtorek) o godzinie 15:30 odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich dzieci uczęszczających do Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 w Gostyninie.

Miejscem zebrania będzie pomieszczenie Klubu Seniora „Parostatek” na terenie M.C.H. Sara Betoniarnia (I piętro lok. 44).

Prosimy o liczne stawienie się na zebraniu!