Gdzie pracuje moja mama, gdzie pracuje mój tata…

Dzieci z najstarszej grupy WESOŁA DŻUNGLA, na jednych z ostatnich zajęć zajęły się tematyką zawodów wykonywanych przez swoich rodziców. Każde dziecko przyniosło charakterystyczny przedmiot związany z pracą wykonywaną przez mamę lub tatę. Opiekunki pomogły dzieciom w prezentacji przedstawianych przez nie zawodów.