Dzień Piekarza i Cukiernika -15 marca

Od Piekarza bułeczka,

od Cukiernika ciasteczka

i już niebo w buzi mamy-

 za to Wam serdeczne życzenia składamy!!!